Tin Tức Bất Động Sản

Những Chiến Lược Chủ Đạo Của Dự Án New Hội An City

Con Người & Môi Trường Làm Trung Tâm

Phát triển dự án với con người (cộng đồng) và môi trường làm trung tâm trong đó tối ưu hoá năng lượng & tính sáng tạo của địa phương để xây dựng một mối liên kết chặt chẽ giữa: kinh doanh – con người chính quyền – môi trường và từ đó tăng tối đa năng suất lao động.

Tập Trung Phát Triển Văn Hoá & Tri Thức

Tập trung vào phát triển văn hoá địa phương & xây dựng một cộng đồng tri thức trong đó tạo điều kiện cho cộng đồng địa phương tự phát triển kinh doanh & tài sản với ý thức phát triển bền vững & thân thiện môi trường.

Xây Dựng Thương Hiệu Hội An

Phát triển thương hiệu Hội An Quảng Nam vững chắc với chiến lược marketing & sáng tạo tập trung vào thách thức những thực trạng cũ cũng như khuyến khích một môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các tỉnh thành khác như Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,…

Tối Ưu Nguồn Lực Địa Phương

Tạo một nền tảng vững chắc để thu hút nhân lực địa phương nhằm cùng phát triển kinh doanh cũng như cộng đồng Hội An. Bên cạnh đó, thu hút những nhân sự từ các địa phương lân cận để phát triển dự án.

Xây Dựng Chính Sách Phát Triển Bền Vững

Phối hợp & làm việc cùng chính quyền địa phương xây dựng những chính sách & quy định chặt chẽ nhằm tạo một môi trường an toàn, những công cụ hỗ trợ hiệu quả, khuyến khích tính minh bạch trong phát triển kinh doanh với sự chính trực & tính hiệu quả cao.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply